Fasadarbete

Vi utför fasadtvätt, fasadmålning och andra former av utvändig målning åt privatpersoner och företag och lägger lika mycket omsorg och fokus på förarbetet/grundarbetet som på slutresultatet som skall vara av högsta hållbara kvalitet.
Vi har skickliga fasadhantverkare som har mycket erfarenhet inom detta område.
målning av fasader, fönster, snickerier, mindre och stora plåtmålningar
Våra tjänster är:
Renovering av träfasad eller putsfasad
Sprutmålning
Fasadtvättning
Färgborttagning vid behov samt byte av trasigt virke.
Tilläggsisolering fasader
Fönster och dörrbyte
Fönsterbleck
Målning av träfasad eller putsfasad
Kontakta oss för en kostnadsfri offert. Vi har konkurrenskraftiga och humana priser.